Cách Hard reset trên các dòng Android

Khi bạn gặp các lỗi trên chiếc điện thoại thì bạn thường tìm hiểu một chút về nguyên nhân gây lỗi và thường được nghe đến một trong những nguyên nhân gây lỗi là từ phần mềm. Vậy làm sao để khắc phục những lỗi do phần mềm gây ra?

Cách Hard reset trên các dòng Android

Một trong những cách khắc phục các lỗi phần mềm phổ biến cho chiếc điện thoại của bạn là khôi phục lại cài đặt gốc bằng phím cứng. Mặc dù, bạn có thể khắc phục được các lỗi thuộc về phần mềm nhưng cách này sẽ làm mất hết dữ liệu bên trong chiếc điện thoại của bạn như danh bạ, tin nhắn, ứng dụng,… sau khi thực hiện. Bạn hãy lưu ý đến điều này rồi tham khảo ngay:

Tất cả các điện thoại khi khôi phục cài đặt gốc bằng phím cứng cũng thực hiện việc tắt nguồn. Sau đó thì đối với từng hãng Android sẽ có cách thực hiện tiếp theo khác nhau, cụ thể như:

+ Đối với Samsung:

Nhấn, giữ Tăng âm lượng và Home, sau đó nhấn nút Nguồn
Thả nút Nguồn ra nếu máy rung và hiện logo. Lúc này, chiếc điện thoại sẽ vào chế độ Manual Boot.
Chọn Wipe data/factory reset. Bạn dùng các phím như Tăng, Giảm âm lượng để di chuyển và nút Nguồn để chọn
Chọn Yes – Delete all data user
Chọn Reboot system now

+ Đối với Asus:

Nhấn, giữ phím Tăng âm lượng và Nguồn rồi giữ khoảng 5 giây
Khi máy rung và hiện logo thì thả các phím ra, máy sẽ vào chế độ Manual Boot
Chọn Factory, bạn dùng phím Tăng, Giảm âm lượng để di chuyển, phím Nguồn để chọn
Màn hình xuất hiện logo khi máy khởi động là xong việc khôi phục.

+ Đối với Huawei

Nhấn, giữ phím Nguồn và Giảm âm lượng, chờ đến khi hiện ra giao diện khôi phục
Chọn Wipe data/ factory reset, bạn dùng phím Tăng, Giảm âm lượng để di chuyển, phím Nguồn để chọn.
Sau khi máy khôi phục, bạn chọn Reboot system now để khởi động lại

+ Đối với LG

Nhấn, giữ Giảm âm lượng và Nguồn đến khi máy xuất hiện logo thì chỉ bỏ phím Nguồn ra, vẫn giữ phím Giảm âm lượng sau đó lại nhấn phím Nguồn
Nhấn Giảm âm lượng để di chuyển xuống, nhấn phím Nguồn, chọn Yes
Nhấn Giảm âm lượng di chuyển xuống > Nhấn Nguồn > Chọn Yes là xong. Máy sẽ tự khởi động lại sau khi khôi phục xong

+ Đối với HTC

Nhấn, giữ Giảm âm lượng và Nguồn, khi máy xuất hiện logo thì bạn hãy thả phím Nguồn và vẫn giữ phím Giảm âm lượng cho đến khi vào chế độ Recovery
Chọn Reboot to bootloader, bằng cách sử dụng phím Giảm âm lượng để di chuyển và nút Nguồn để chọn
Chọn Boot to recovery mode > Chọn Wipe data/factory reset > Chọn Yes – delete all user data
Sau khi máy xóa dữ liệu xong, bạn chọn Reboot system now để khởi động lại